Pyörrevirtapumppu

EGGER Turo® T, Turo TA ja Turo TEOS

Turo® Vortex Pumpussa on täysin avonainen kanava. Vain 15 % pumpattavasta aineesta joutuu kosketuksiin juoksupyörän kanssa. Turo® Vortex pumpuista on tuhansien pumppujen ja vuosikymmenten kokemus käyttpökohteista eri puolilla mailmaa.

 Käyttökohteita:

  • Kunnalliset- ja teollisuuden jätevedet
  • Kaikki lietteet
  • Kuitupitoiset nesteet
  • Kemialliset, kiteytyvät nesteet
  • Kaikki viskoosit nesteet
  • Kuluttavat ja syövyttävät nesteet
Turot

Turo T

Kokoluokat   DN 32 - 200 mm 
Tuotto: Maksimi 200 l/s
Nostokorkeus: Maksimi 140 m
Rakennepaine:   Enintään 30 bar
Lämpötila: Maksimi 180 °C

 

Pyorrevirtapumppu

Turo TA

Kokoluokat:   DN 80 - 200 mm 
Tuotto: Maksimi 180 l/s
Nostokorkeus: Maksimi 100 m
Rakennepaine:   Enintään 16 bar
Lämpötila: Maksimi 130 °C

.

Hybridipumppu

Turo TEOS Pumppu hybridijuoksupyörällä. Yhdistää puoliavoimen juoksupyörän ja Turo® vortex juoksupyörän hyvät ominaisuudet. Egger TEOS pumppu soveltuu hyvin kaasua ja isoja kiintoaineparttikeleita sisältävien nesteiden pumppaamiseen.

Kokoluokat   DN 32 - 80 mm 
Tuotto: Maksimi 35 l/s
Nostokorkeus: Maksimi 30 m
Rakennepaine:   10 bar
Lämpötila: Maksimi 80 °C

 

Käyttökohteita: porausöljyemulsiot suurella ilmamäärällä, lastupitoiset emulsiot. piikarbidilietteet ja jätevesilietteet


Katso myös muut Egger pumput ja prosessitarvikkeet!

Akselitiivisteet (1)

Varioseal®  akselitiivisteet:

1:  Punostiiviste
2a:  1 – toiminen mekaaninen
2b:  1 – toiminen mekaaninen  ulkoisella huuhtelulla
2c:  2 – toiminen tandem
2d:  2 – toiminen Back to Back.
2e:  Kasettitiiviste.
3:  Hydrodynaaminen